75procentVlastní investiceNávratnostDotace40000Jednoduchainstalacenejefektivnejsiohrevpatentovanyceskyvyrobeknuloveprovozninaklady

 

 

UŠETŘÍTE AŽ 75% NÁKLADŮ NA OHŘEV VODY

Ohřev vody je po vytápění největším konzumentem energie domácnosti a zatímco vytápění je potřeba obvykle tehdy, kdy je slunce nejméně, teplou vodu potřebujeme každý den. Fotovoltaickým ohřevem vody lze ušetřit až 75% nákladů na ohřev vody běžné domácnosti. Dvoukilowattový systém vám ročně vyrobí / ušetří přibližně 2 MWh energie. 

klikni

energie

 

 

CELKOVÁ INVESTICE cca 90 TISÍC KČ PO ODEČTENÍ DOTACE

Vaše vlastní investice po odečtení dotace se pohybují přibližně kolem 90 tisíc korun v závislosti na vybraném typu Solar Kerberos, počtu a typu fotovoltaických panelů a náročnosti instalace (šikmá či plochá střecha, délka a trasa kabeláže apod.). Celkové náklady obsahují řídicí jednotku Solar Kerberos, fotovoltaické panely, konstrukci pro instalaci panelů, kabeláž, jištění, dopravu, samotnou instalaci. 

  klikni

vlastniinvestice

 

 

NÁVRATNOST  5 - 6 let

Podle spotřeby teplé vody se návratnost systému včetně dotace pohybuje kolem pěti až šesti let. Životnost všech prvků je mnohem delší. Nejkratší návratnost je v případě velké spotřeby teplé vody, optimální orientace fotovoltaických panelů a vhodně zvoleném objemu bojleru. Na délku návratnosti systému má vliv i množství slunečního svitu v dané lokalitě. Díky vysoké akumulační schopnosti vody a nízké ceně celého systému je návratnost mnohem kratší než u fotovoltaických elektráren s akumulátory.

  klikni

navratnost

 

 

DOTACE 50.000 KČ, O JEJÍ VYŘÍZENÍ SE POSTARÁME

Nemusíte se obávat složitého papírování - potřebnou administrativu můžou zařídit naši partneři, kteří jsou v tom sběhlí. Jejich práce včetně zpracování projektu se hradí rovněž z dotace až do výše 5.000 Kč - ve většině případů je to dostačující. Dotace Nová Zelená Úsporám na samotné zařízení je 45.000 Kč, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji je ještě o 10% vyšší.

klikni

vyrizeni dotace

 

 

jednoduchá INSTALACE BĚHEM JEDNOHO DNE

Instalace je většinou zvládnuta během jediného dne, délka instalace závisí na konkrétní situaci, je-li možné panely instalovat ze žebříku, je-li nutná montážní plošina apod.  Konstrukční systémy pro instalaci panelů existují pro všechy typy střech i pro všechny druhy střešních krytin, plošné zatížení střechy fotovoltaickými panely je velmi nízké, zhruba 10 kg/m2. Na rozdíl od fototermických kolektorů jsou fotovoltaické panely připojeny tenkými, ohebnými kablíky, není potřeba tahat a vodotěsně spojovat izolované trubky.

klikni

jedenden

 

 

Nejefektivnější fotovoltaický ohřev vody na trhu

V roce 2018 proběhlo v UCEEB (Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov) při ČVUT nezávislé srovnávací měření pěti zařízení pro fotovoltaický ohřev vody. Solar Kerberos byl vyhodnocen jako nejefektivnější - největší množství energie vyrobené fotovoltaickými panely dokázal přeměnit na teplo. 

klikni

UCEEB

 

 

Patentovaný český výrobek

Solar Kerberos vyvinula a vyrábí česká firma UNITES Systems a.s. Instalační technici jsou školeni přímo u výrobce a s jeho technickým oddělením mají přímý kontakt. Pro své unikátní řešení je Solar Kerberos chráněn patentovou ochranou.

klikni

Patent

 

 

Nulové provozní náklady

Solar Kerberos má nulové provozní náklady - pro svou činnost nemusí být ani připojen k elektrické síti - ta se používá pro zálohování ohřevu v případě nedostatku slunečního svitu.
Naopak fototermické solární systémy potřebují pro svou funkci napájení řídicí jednotky a oběhového čerpadla. Bez elektrické energie nefungují a hrozí degradace teplonosné kapaliny vlivem stagnace. Nemrznoucí teplonosná kapalina se musí pravidelně kontrolovat, doplňovat a měnit.
Fotovoltaický systém Solar Kerberos nepotřebuje údržbu a má nulové provozní náklady.  
klikni

provozninaklady