Výpočet Vocmax

Fotovoltaických panelů je na trhu široká škála. Jeden z jejich parametrů je možná ale důležitější než ostatní - napětí naprázdno. Když není panel zatížený (elektrickou zátěží), je na jeho výstupu napětí vyšší než při zátěži. Každý přístroj je konstruován na určité maximální vstupní napětí a vyšší může aktivovat jeho přepěťovou ochranu, případně jej poškodit. Na tzv "napětí naprázdno" FV panelů má kromě výrobní tolerance hlavní vliv zejména teplotní koeficient. Ten popisuje, jak napětí panelu stoupá s klesající teplotou. Pohybuje se obvykle kolem 1/3% na stupeň a tak panel při poklesu teploty o tři stupně generuje o 1% vyšší napětí. Panely se při výrobě měří při +25°C a tak mohou mít při třeskutých mrazech (-20°C) i o 15% vyšší výstupní napětí! Velké mrazy bývají obvykle při jasné obloze a tak nelze tuto vlastnost pominout.
Do tabulky vyplňte údaje podle technického listu panelů, které hodláte instalovat, a vyjde vám doporučení, jestli jsou nebo nejsou vhodné.  

*Obnovením stránky vymažete zadaná data, přednastaví se opět vzorová.

!!! Pokud se vám místo výsledku objevuje " #HODNOTA ", použijte místo desetinné čárky při zadávání čísel desetinnou tečku!!! 

 

Počet panelů - počet stejných, seriově řazených FV panelů
Voc (Open Circuit Voltage)-  napětí naprázdno dle datasheetu (měřeno při +25°C)
Napěťový teplotní koeficient (Temperature Coefficient of Voc) - udává se buď v %/°C nebo v %/K, případně v mV/°C nebo mV/K (Najdete v datasheetu FV panelu. Vyplňte do příslušné kolonky, výsledek se zobrazí pod ní)
Výrobní tolerance FV panelu (Power Tolerance) - bývá zpravidla kladná, nebo udávaná v rozpětí +/-. Zapište pouze kladnou hodnotu 
Nejnižší výpočtová teplota - (zadejte nejnižší teplotu, dosahovanou v místě instalace)

Vocmax - napětí naprázdno seriové kombinace panelů při započítání všech faktorů, které na ně mohou mít vliv. Toto mapětí musí být nižší než horní limity předepsané pro jednotky Solar Kerberos

Vyhovuje - vypočtená hodnota Vocmax je mezi limity vstupního napětí Solar Kerberos
Nevyhovuje - Vypočtená hodnota Vocmax je buď vyšší než je maximální dovolená hodnota vstupního napětí pro daný typ Solar Kerberos, nebo je naopak tak nízká, že systém nebude pracovat efektivně