Žádný strach z výkonných panelů!

V posledních letech se na trhu objevily fotovoltaické panely s vysokými výkony, u kterých výrobce udává schopnost generovat proudy až kolem 11A. Co s tím, když Solar Kerberos má limit vstupního proudu 9A? Nezničí to Kerberos? Nezničí to panely?

FV panel

Buďte bez obav - žádné nebezpečí nehrozí a to hned z několika důvodů.

Důvod č.1:

Je třeba správně chápat čísla, která se k panelům uvádějí. V datových listech panelů najdete obvykle dvě tabulky s parametry, přičemž u jedné najdete zkratku STC a u druhé NOCT. Tyto zkratky udávají podmínky měření, při kterých byly parametry naměřeny. 

STC = Standard Test Conditions (Standardní Testovací Podmínky) říkají, že panel byl měřen při intenzitě dopodajícího slunečního záření 1000 W/m2 a teplotě +25°C a světelném spektru vyjádřeném hodnotou AM =1,5. Měření se provádí na zábleskovém zařízení zvaném "flasher" - jen tak je možno při tak vysoké intenzitě záření dodržet teplotu +25°C. Při delším osvětlení panelu by se tento rychle ohřál a parametry by se změnily. Jinými slovy STC jsou umělé, laboratorní podmínky, v přírodě téměř nedosažitelné. Proto se taky výkon panelů uvádí v jednotkách Wattpeak (Wp) - je to špičková hodnota naměřená za standardizovaných podmínek, při kterých měří panely všichni výrobci a zkušebny. 

NOCT = Nominal Operational Cell Temperature (Nominální Provozní Teplota Článku) jsou podmínky simulující realitu a jsou definovány jako intenzita oslunění 800 W/m2, teplota okolního vzduchu +20°C, větřík o rychlosti 1m/S a spektrum AM=1,5.

Takže reálně v přirozených podmínkách jsou schopny panely generovat hodnoty dle tabulky napěřené při podmínkách měření NOCT.

 Dále je třeba chápat rozdíl mezi hodnotami Isc a Imp

Isc = I short circuit (proud nakrátko, zkratový proud). Tento proud je panel schopen generovat do zkratu, tedy když spojíte kladný výstup panelu napřímo se záporným. Je to hodnota jistě zajímavá, říká nám, jak je daný panel "tvrdý", v praxi tato hodnota slouží třeba k dimenzování jištění - panel v zkratu je poruchový stav, ke kterému by nemělo dojít. Takže pokud je u panelu udáván proud Isc větší než 9A, tak to stejně neříká nic o vztahu se ařízením Solar Kerberos

  Isc


Imp = I maximum power point (proud v bodě maximálního výkonu). Tento parametr naměřený při NOCT je ten správný, který by nás měl ve vztahu k Solar Kerberosu (a i libovolnému jinému MPPT měniči) zajímat. Protože hlavní prací měniče v Kerberosu je udržovat panely zatížené tak, aby pracovní bod byl v bodě maximálního výkonu, tedy aby byly panely zatíženy optimálně pro aktuální osvit, teplotu a ostatní podmínky, které ovlivňují výkon FV panelů.  
 

Důvod č.2:

I kdyby se na trhu objevily FV panely, které by měly při NOCT hodnotu Imp větší než 9A, nehrozí žádné nebezpečí ani Kerberosu ani panelům, protože měnič Solar Kerberos si protékající proud sám reguluje. 
 

Důvod č.3:

Mohlo by dojít pouze k tomu, že by panely nebyly využity na 100%, ale proud by byl omezen na 9A. Ale zase by to neměla být velká ztráta, protože tak špičkové podmínky bývají jen po krátký, statisticky nevýznamný  čas. 

STC/NOCT

V případě dotazů volejte technickou podporu: +420 720 947 979

 

 

 
 
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s