Taky vám volal ROBOT?

Vážení klienti,

v poslední době byla naše společnost UNITES Systems a.s., IČ: 258 63 665, se sídlem Valašské Meziříčí, Kpt. Macha 1372, PSČ: 757 01 (dále též jako „společnost“), kontaktována větším množstvím osob se stížnostmi, že jsme tyto měli prostřednictvím jednoho z našich zaměstnanců bez jejich svolení kontaktovat za účelem nabídky našich služeb v oblasti fotovoltaiky. Tímto jednáním má z naší strany údajně současně docházet k porušování základních zásad GDPR a další souvisejících právních předpisů. Podle sdělení těchto osob má k hovorům ze strany naší společnosti docházet nezřídka i o víkendech, a to i ve večerních hodinách.

Tímto bychom Vám chtěli dát na vědomí, že v rámci těchto hovorů nejsme jejich iniciátory. Podle výsledků našeho šetření jsou původci těchto hovorů konkurenční společnosti, a to konkrétně společnost FG ENERGY, resp. společnost DFC Consulting, s.r.o., která má společnosti FG ENERGY poskytovat telemarketingové služby. Samotné poskytování telemarketingových služeb se pak následně děje ve formě hovorů zprostředkovávaných prostřednictvím automatického zařízení (dále též jako „robot“). Právě tento robot se má představovat jménem jednoho z našich zaměstnanců, aby adresáti těchto hovorů nabyli dojmu, že je s nabídkou služeb v oblasti fotovoltaiky oslovuje právě naše společnost.

Výše popsané jednání konkurenčních společností naplňuje znaky nekalosoutěžního jednání ve smyslu občanského zákoníku. Celou věc jsme předali našim právním zástupcům, kteří již činí příslušné kroky k zamezení tohoto protiprávního jednání konkurenčních společností. Naše společnost si dlouhodobě zakládá na solidním a důstojném jednání se svými klienty. Celá situace nás velice mrzí a děláme vše proto, abychom vše uvedli co nejdříve do pořádku.