JAK funguje?

schema solar kerberos CZ

Solar Kerberos byl vyvinut se záměrem stát se vysoce účinnou součástí fotovoltaického systému projektovaného pro účely ohřevu vody elektřinou, kterou sám generuje. Maximalizace využití elektrické energie z FV panelů je možná pouze prostřednictvím sledování bodu maximálního výkonu, který je funkcí zabudovaného DC/DC měniče.

 

Přesněji řečeno, systém SOLAR KERBEROS maximalizuje využití elektrické energie generované fotovoltaickými panely a kombinuje ji s dodávkou z elektrické sítě. Primárně je určen k ohřevu vody se zvýšenou efektivností díky vysoce účinnému DC/DC měniči se sledováním bodu maximálního výkonu (Maximum Power Point Tracking). Zařízení může být připojeno k libovolnému topnému tělesu o výkonu 2 - 3 kW, není omezeno přesně daným typem tělesa ani nutností připojení ke konkrétnímu typu bojleru. V případě přebytků může být SOLAR KERBEROS využit k nabíjení baterií např. pro LED osvětlení, elektrokolo, elektroskútr nebo v kombinaci s klasickým DC/AC střídačem jako záloha dodávek el. energie k napájení nezbytných zařízení jako jsou oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva, plynových kotlů, nouzová osvětlení atd. Výhledově se předpokládá, že od některé z nových verzí by SOLAR KERBEROS mohl být propojen s nadřazenými systémy prostřednictvím komunikačního rozraní (inteligentní domy, smart grids). SOLAR KERBEROS je schopen pracovat nezávisle na dodávkách z elektrické sítě.

Elektřina z fotovoltaických panelů nejdřív prochází jištěním a přepěťovou ochranou. Poté vstupuje do zařízení SOLAR KERBEROS, kde je zpracována DC/DC měničem s funkcí sledování bodu maximálního výkonu (MPP Tracking) k zajištění maximálního využití solární energie. Ta je primárně určena k ohřevu vody topným tělesem bojleru. Po dosažení požadované teploty může být energie přesměrována k externímu výstupu, kde se dá připojit napájecí regulátor. Tím mohou být napájena jak zařízení stejnosměrná tak i střídavá, pokud je jim předřazen DC/AC měnič. Takto může sloužit zejména jako záložní napájení oběhových čerpadel, plynových kotlů apod.