CO dělá?

Solar Kerberos What is it exactly
PV water heating with MPP tracking technology incorporated

 

SOLAR KERBEROS je jedním z nejefektivnějších systémů pro ohřev vody s využitím elektrické energie generované fotovoltaickými moduly. Slouží k efektivnímu hospodaření s elektrickou energií. Systém kombinuje energii dodanou fotovoltaickými panely s energií ze sítě tak, aby byl minimalizován odběr ze sítě při zajištění dodávky teplé užitkové vody.

Solární systém SOLAR KERBEROS se stará o maximální využití energie dodané fotovoltaickými (FV) panely. Primárně zajišťuje ohřev TUV s maximální účinností díky DC/DC měniči se sledováním MPP (maximum power point tracking). Lze použít prakticky s libovolným bojlerem, není nutné druhé speciální topné těleso apod. Od FV panelů vede k bojleru pouze tenký ohebný kabel, což značně zlevňuje a zjednodušuje montáž. FV systém nepotřebuje oběhová čerpadla, izolované potrubí, přetlakové ventily a v zimě má díky lepšímu chlazení solárních článků dokonce vyšší účinnost než v létě. Případnými přebytky energie je možno s pomocí nabíjecího regulátoru také dobíjet akumulátory např.  pro LED osvětlení nebo pro zálohování důležitých spotřebičů DC/AC měničem (oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva, plynové kotle, nouzové osvětlení apod.). Solární systém SOLAR KERBEROS může fungovat naprosto samostatně, a to i bez síťového napájení.

Konkurenční výhody:

 • Vysoká účinnost

 • Snadná a nenákladná instalace

 • Efektivní ohřev TUV i v zimě

 • Použitelný s libovolným typem bojleru

 • Plně autonomní systém - funguje i při výpadku elektrické sítě

 • Jednoduché ovládání

Možnosti použití:

 • Příprava teplé užitkové vody

 • Zálohování čerpadel

 • LED osvětlení

 • Zabezpečovací zařízení

 • Nouzové osvětlení