Znáte to - je horký letní den, na obloze není jediný mráček, slunce svítí a není se kam schovat, auto je rozpálené tak, že neudržíte ruku na volantu, a když se odpoledne sprchujete, tak vás napadá: Proč vlastně za ohřívání teplé vody platím? Proč pálím plyn nebo elektřinu, když slunce hřeje zadarmo?

Nejste první, koho to napadlo. Vždyť sluneční kolektory pro solární ohřev vody nejsou žádná novinka. Jenže kolektory mají svoje nevýhody. Pracují s teplem slunečního záření, takže v zimě nejsou moc efektivní, navíc potřebují docela náročnou instalaci - potrubí, ventily, čerpadla, v zimě hlídat, aby celý systém nezamrznul, v létě zase aby se nepřehřál…

Zkusme vymyslet jiný způsob. Co kdybychom použili místo kolektorů fotovoltaické panely? Přesně takové, jaké jsou v solárních elektrárnách. Jejich technologie se, díky boomu solárních elektráren, stále zlepšuje, cena snižuje, navíc nepracují s teplem, ale se světlem, místo speciální přenosové kapaliny a potrubí si vystačí jen s elektrickým kabelem, v zimě nezamrznou, v létě se nepřehřejí, jejich údržba prakticky žádná… Elektřinou, kterou vyprodukují, bychom pak mohli ohřívat vodu v bojleru.

Zní to jako dobrý nápad, že? Ale kdybychom zapojili fotovoltaický panel přímo k topnému tělesu, nebylo by to moc efektivní - někdy by to ohřívalo vodu moc, někdy vůbec. Potřebujeme nějaké zařízení, které dokáže tuto energii efektivně zpracovat. To znamená poslat ji do bojleru, když je nutné ohřát vodu, rozumně zužitkovat přebytky (třeba pro dobíjení akumulátorů) a naopak, když není dostatek elektřiny z panelů, umět použít elektřinu ze sítě, abychom nezůstali bez teplé vody.

SOLAR KERBEROS je právě taková řídicí jednotka pro fotovoltaický ohřev vody. Na začátku celého systému jsou fotovoltaické panely, na konci je váš běžný elektrický bojler, a mezi tím je SOLAR KERBEROS, který řídí vše tak, abyste vždy měli dostatek teplé vody, a aby pro její ohřátí využil v co největší míře elektřiny ze Slunce. Její přebytky pak umí použít například pro dobíjení akumulátorů, nedostatky naopak dokáže pokrýt elektřinou z rozvodné sítě.


SOLAR KERBEROS ale myslí i na to, že Slunce nesvítí stále stejně silně. Proto sleduje takzvaný bod maximálního výkonu fotovoltaického systému (této technologii se říká MPPT, z anglického Maximum Power Point Tracking), což je způsob, jak zpracovávat proud a napětí z fotovoltaických panelů podle intenzity slunečního svitu tak, aby byl výkon panelů neustále maximalizován.

Je to tak: žádné kolektory, žádné trubky, žádný výměník tepla, oběhová čerpadla, speciální teplonosná kapalina a nutnost časté údržby! Jen fotovoltaický panel, elektrický kabel, řídicí jednotka a úplně obyčejný elektrický bojler.