Solar Kerberos

SOLAR KERBEROS je jedním z nejefektivnějších systémů pro ohřev vody s využitím elektrické energie generované fotovoltaickými panely. Maximální účinnosti dosahuje prostřednictvím DC/DC měniče se sledováním bodu maximálního výkonu (maximum power point tracking). Systém kombinuje energii dodanou fotovoltaickými panely s energií ze sítě tak, aby byl minimalizován odběr ze sítě při zajištění dodávky teplé užitkové vody.